AV4 

Fyra yrkesverksamma konstnärer, Camilla Caster, Ida Hansson, Stina Lundin och Gunilla Åsberg har gått ihop i ett samarbete kring offentliga gestaltningar. Vi kallar gruppen AV4.


Samarbetet springer ur en kurs, Offentlig utsmyckning och grupparbete, på Konstfrämjandet Västerbotten, som anordnades i mars. Vår grupp visade sig vara en mycket bra sammansättning av personer. Dynamiken är bra; var och en bidrar med olika teknisk, administrativ och praktisk kompetens och med sin personliga konstnärliga inriktning.