SYNTHETIC        STATISTICS

Synthetic statistics 1

Den kroatiska konstnären Milijana Babic, bjöd under våren 2020 in mig att delta i en idé om "home performance" som hon startade på Facebook. 

Jag har ännu så länge publicerat 6 bilder på Facebook och Instagram under #kucniperformans och #homeperformance.

Alla bilder har titeln Synthetic statistics (1, 2,3 osv.) och är alltså både spår av en performance och foton. All statistik hör till covid-19 på ett eller annat sätt.  

Jag publicerar instruktionerna översatta från engelska, nedan och utmanar dig att också delta! Glöm inte att tvätta händerna och tagga #kucniperformans och #homeperformance.

 

Avoiding Short Circuit – performance intervention by Milijana Babić

(Undvikande av kortslutning) 
En performative intervention med isoleringstejp

Denna performativa intervention kan ses som ett svar på den psykos vi för närvarande lever i, med syfte att skämta på dess bekostnad och skratta det i ansiktet genom en imaginär flykt in i  (o- ) möjliga världar.

 

Instruktioner:

  • Om du inte har isoleringstejp i ditt hushåll, låna det från din granne eller hitta det i ett närliggande snabbköp, där finns det vanligtvis i olika färger, men beakta reglerna om social distansering.
  • Tänk på allt som får dig att känna dig hämmad och som du vill konfrontera, eller på (icke) materiella värden som behöver skyddas (isoleras) i sådan här tider, på individuell och/eller kollektiv nivå.
  • Översätt dina tankar till form. Du kan göra en performativ gest och isolera en kropp, eller ett föremål som har en särskild betydelse för dig, skriva ord eller dikter på en vald yta..
  • Isoleringstejpens färg kan vara en del av ditt koncept så även placering, tillfällig ljuseffekt eller ”misstag”.
  • Välj en plats för din intervention i ditt hem eller i huset där du bor som utvecklar din idé vidare. Fönster, golv, tak, speglar, möbler kan fungera som ytor/platser för ditt verk. Alla föremål är potentiellt arbetsmaterial. Om du bor i ett flerfamiljshus kan entrédörrar, hallar, hissar, trappor bli platser för dig att kommunicera ditt meddelande. Utför i så fall ditt arbete när ingen är i närheten och glöm inte att tvätta händerna.
  • Om du inte lyckas med ditt verk på första försöket, fortsätt och upprepa tills du får till det.
  • Dokumentera ditt arbete och dela det med oss -tagga Perforacije Festival och #homeperformance #kucniperformans

   Synthetic statistics 2