SYNTHETIC        STATISTICS

   Synthetic statistics 1

Konstnären Milijana Babic (HR) bjöd in mig att delta i en intervention, Avoiding Short Circuit,  under första vågen av pandemin under parollen "home performance". 
Under titeln Synthetic statistics publicerade jag, under våren och sommaren 2020, 6 bilder och en video på Facebook och Instagram med taggen #kucniperformans och #homeperformance. 

 


Avoiding Short Circuit – performance intervention by Milijana Babić

(Undvikande av kortslutning) 
En performative intervention med isoleringstejp

Denna performativa intervention kan ses som ett svar på den psykos vi för närvarande lever i, med syfte att skämta på dess bekostnad och skratta det i ansiktet genom en imaginär flykt in i  (o- ) möjliga världar.

 

Instruktioner:

  • Om du inte har isoleringstejp i ditt hushåll, låna det från din granne eller hitta det i ett närliggande snabbköp, där finns det vanligtvis i olika färger, men beakta reglerna om social distansering.
  • Tänk på allt som får dig att känna dig hämmad och som du vill konfrontera, eller på (icke) materiella värden som behöver skyddas (isoleras) i sådan här tider, på individuell och/eller kollektiv nivå.
  • Översätt dina tankar till form. Du kan göra en performativ gest och isolera en kropp, eller ett föremål som har en särskild betydelse för dig, skriva ord eller dikter på en vald yta..
  • Isoleringstejpens färg kan vara en del av ditt koncept så även placering, tillfällig ljuseffekt eller ”misstag”.
  • Välj en plats för din intervention i ditt hem eller i huset där du bor som utvecklar din idé vidare. Fönster, golv, tak, speglar, möbler kan fungera som ytor/platser för ditt verk. Alla föremål är potentiellt arbetsmaterial. Om du bor i ett flerfamiljshus kan entrédörrar, hallar, hissar, trappor bli platser för dig att kommunicera ditt meddelande. Utför i så fall ditt arbete när ingen är i närheten och glöm inte att tvätta händerna.
  • Om du inte lyckas med ditt verk på första försöket, fortsätt och upprepa tills du får till det.
  • Dokumentera ditt arbete och dela det med oss -tagga Perforacije Festival och #homeperformance #kucniperformans

   Synthetic statistics 2


Projektet presenterades även på Konstkonsulenterna i Västerbottens Instagram under en vecka.

En del av verket visades som en tapet på Fotocentrum Raseborg 2020.